slide5 slide4 slide2 slide6 slide1 slide3
Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tel: 090609 0202

Liên kết
Khách hàng

 

Một số vụ việc luật sư tham gia

- YJ International – Singapore

( Thành Lập Văn Phòng Đại Diện )

- POMEE CORPORATION – USA

( Hợp Đồng Hợp tác kinh doanh)

- Sowa Construction – Philippine  (Thành lập chi nhánh +

Giấy phép lao động cho người nước ngòai )

- Mr. ANG TIONG KANG – Singapore

(Kiện đòi tài sản đầu tư )

- Công TNHH Đồ Gỗ Thomson – Korea

( Tranh chấp lao động )

- Công Ty TNHH Quốc Tế Trường Tòan 

( Thẻ Doanh nhân ABTC)

- Công Ty Cổ Phần Mắt Kính Sài Gòn

( Tranh chấp lao động + Kiện đòi nhà)

- Công ty TNHH Quán Mỹ

( Giải Thể Doanh Nghiệp)

- Công ty TNHH Tân Quán Mỹ

( Chuyển đổi cổ đông và lọai hình doanh nghiệp)

- Công Ty Cổ Phần Quốc tế Việt Úc

(Thành lập doanh nghiệp)

- Công Ty Cổ phần Ánh Dương (Thành lập doanh nghiệp +

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu sản phẩm)

- Công Ty TNHH Nam Phương Á Châu (Thành lập doanh nghiệp +

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu sản phẩm)

- Công ty TNHH TM Hào Bàng

( Hợp đồng hợp tác kinh Doanh)

- Công Ty TNHH Truyền Thông Sức Sống Mới

( Thành lập doanh nghiệp)

- Công Ty TNHH Kiến Hưng

( Thành lập doanh nghiệp)

- Công Ty TNHH Sài Gòn Minh Đức

( Thành lập doanh nghiệp)

- Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Hòang Gia

(Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

- Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Huy Phong 

( Thành lập doanh nghiệp)

- Công Ty TNHH CTY TNHH TV – Xây dựng  A-H

( Tranh chấp hợp đồng xây dựng)

- Ông Trần Văn Thanh

( Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất)

- Công Ty Cổ Phần Thái An

( Thành lập và doanh nghiệp – Sở hữu trí tuệ)

- Công Ty TNHH Sang An Sang

( Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngòai)

- Ông Nguyễn Văn Quan

( Tranh chấp quyền sử dụng đất)

Bản quyền thuộc về © CAO MINH LUẬT 2024